Od dnia 04 marca 2019 r. rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych oraz klas I Szkoły Podstawowej w Borowej.

Wójt Gminy Borowa informuje o:

  • terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Borowa.
  • Kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.