Po dziesięciu intensywnych dniach trwania akcji szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy Borowa, z przyjemnością informuję, że zakładany cel został osiągnięty. Wspaniałe Panie (Panowie w mniejszości również pomagali)  z naszej Gminy w liczbie ponad 40 osób bezinteresownie uszyły ponad 6 200 szt. maseczek.
Tutaj należą się szczególne słowa podziękowania naszym mieszkańcom, którzy bezinteresownie poświęcili swój czas i zaangażowali się w produkcję maseczek ochronnych. Pracownicy urzędu gminy zapewnili logistykę i dostawy komponentów potrzebnych do uszycia maseczek za co też należą im się słowa podziękowania bo naprawdę należało je bardziej zdobyć niż kupić.

Maseczka bawełniano-flizelinowa służy do zminimalizowania zakażeń i jest naturalnym hamulcem rozprzestrzeniania się infekcji, podczas szerzącej się pandemii koronawirusa. Używając maseczki przede wszystkim chronimy osoby wokół nas, a także zmniejszamy ryzyko zakażenia się koronawirusem. W początkowym okresie pandemii nie przywiązywano szczególnej roli dla maseczki ochronnej. Z czasem okazało się, że badania jednoznacznie potwierdzają jak wiele przypadków zakażeń koronawirusem pochodzi od osób, które nie mają żadnych objawów zakażenia a są potencjalnymi osobami mogącymi zakażać osoby zdrowe. Kwestia obowiązkowego noszenia maseczek w Polsce w miejscach publicznych w obecnej rzeczywistości wydaje się być kwestią czasu (obowiązek taki został wprowadzony np. w sąsiednich krajach jak Czechy i Słowacja).

Tak wielki odzew ze strony naszych mieszkańców głównie Pań szyjących - ale nie tylko co chciałem szczególnie podkreślić - buduje wielką solidarność między mieszkańcami. I tak jak zawsze podczas każdych tragicznych wydarzeń w naszej gminie takich jak np. zagrożeń powodziowych zawsze mówimy, że „W trudnych chwilach jesteśmy zawsze wszyscy razem”.

Wójt Gminy Borowa

Stanisław Mieszkowski

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odbywania kwarantanny przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Borowa informuję, że zgodnie z przepisami decyzję  o odbyciu  kwarantanny zarówno dla osoby  powracającej z zagranicy jak i mieszkającej  w kraju wydaje właściwy inspektor sanitarny, określając sposób i miejsce odbycia tej kwarantanny.
Za nadzór nad prawidłowością odbywanej kwarantanny w każdym przypadku odpowiedzialne są służby policyjne na danym terenie, które mają imienne wykazy osób i adresy miejsc odbywania kwarantanny.
Gmina może otrzymać do wiadomości tylko liczbę osób przebywających w kwarantannie a nie otrzymuje żadnych  wykazów imiennych czy też miejsc odbywania kwarantanny.
Dlatego nadzór przebiegu kwarantanny ze strony urzędu gminy czy też ze strony radnych lub sołtysów jest prawnie niedopuszczalny.
W przypadku wszelkich wątpliwości  i obaw każdy mieszkaniec ma możliwość zgłoszenia tego faktu do służb policyjnych.

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z gwałtownie wzrastającą  pandemią koronawirusa oraz brakiem możliwości zakupu maseczek ochronnych,  podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu akcji szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców naszej Gminy. Maseczka ochronna pozwala  chronić tych,  którzy są wokół nas, a nam zmniejsza ryzyko zakażenia (badania jednoznacznie potwierdzają, iż wiele przypadków zakażeń koronawirusem jest od osób, które nie mają żadnych ale to żadnych objawów zakażenia). Poprzez tę akcję chcemy pomóc naszym mieszkańcom, tak aby bez większych obaw, z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa, mogli przemieszczać się w przestrzeni publicznej lub przebywać ze swoimi bliskimi.

Mimo dużych braków na rynku Gmina zakupiła pierwszą partię niezbędnych komponentów. Pozwoli to na uszycie ok. 3700 maseczek ochronnych. W ciągu niespełna 2 dni do akcji zgłosiło się ponad 40 osób – głównie Pań z ternu naszej Gminy. Docelowo chcemy uszyć około 6000 szt. maseczek ochronnych. Maseczka może być używana wielokrotnie po wcześniejszej sterylizacji (np. wypraniu w odpowiedniej temperaturze i wyprasowaniu).

Wszystkie maseczki bezpłatnie otrzymają nasi mieszkańcy.

Na koniec chciałbym bardzo podziękować tak niesłychanie dużej liczbie osób, które bezinteresownie włączyły się do akcji szycia maseczek. Jest to naprawdę budujące i pozwala wierzyć, że w tak trudnym dla nas wszystkich Polaków momencie, będziemy w naszej małej ojczyźnie - naszej gminie Borowa wspólnie razem walczyć o rzecz która w tym momencie dla nas wszystkich jest najważniejsza, czyli nasze zdrowie.

Podziękowania należą się również firmie "Gumtex" z Baranowa Sandomierskiego za dostarczenie części komponentów koniecznych do produkcji maseczek i bezpłatne ich przekazanie.

Stanisław Mieszkowski
Wójt Gminy Borowa

Więcej szczegółów i informacji o akcji na naszej stronie na portalu Facebook.

Informujemy, że będą przekazywane komunikaty głosowe przez system ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu na prośbę Komendanta Powiatowego Policji w związku z koronawirusem. Częstotliwość komunikatów to maksymalnie 3-4 na dobę w godz. od 8.00 do 20.00.

Kwarantanna – Co powinieneś o niej wiedzieć.
Od 15 marca po powrocie do Polski każda osoba będzie zobowiązana poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.Co to oznacza?

Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej.

Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.

Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się do poniższych zaleceń.

 • Nie opuszczaj domu.
 • Nie wychodź do sklepu.
 • Zwierzęta domowe nie chorują na chorobę COVID-19. Dlatego nie ma potrzeby,by rozstawać się z pupilem. Jeśli mimo wszystko istnieje taka konieczność, to na czas kwarantanny o opiekę nad pupilem poproś rodzinę lub bliskich znajomych
 • Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.
 • Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.
 • Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
 • Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.
 • Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
 • Zachowaj zasady higieny.
 • Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.
 • Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.
 • W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.
 • Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Inspekcji Sanitarnej.
 • W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji – mogą Cię odwiedzić w czasie kwarantanny.
 • W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ.

W przeprowadzeniu kwarantanny domowej pomoże Ci przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji aplikacja mobilna Kwarantanna Domowa, którą znajdziesz w sklepach Google Play i App Store. Ściągnij ją i zainstaluj po przybyciu na miejsce odbywania kwarantanny.

Więcej informacji na www.gov.pl/kwarantannadomowa

Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus

Infolinia NFZ: 800 190 590

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 30 000 zł