Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2019 Wójta Gminy Borowa z dnia 30 stycznia 2019 r., został wyznaczony termin wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na dzień 24 lutego 2019 r. o godz. 15:30.

Do pobrania szczegółowy harmonogram wyborów.