W związku z zaistniałą sytuacją w Gminie Borowa został wprowadzony całodobowy dyżur pogotowia przeciwpowodziowego pod numerami tel. 17 581 55 21, 17 581 55 82.