W dniu 06.08.2019 r. (tj. wtorek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się zebranie członków LGD PROWENT z terenu Gminy Borowa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Informacja  dotycząca o działalności LGD PROWENT oraz podejściu Leader w ramach PROW 2014-2020.
3. Wybór Delegatów z terenu Gminy Borowa.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.