Drukuj

Z roku na rok przybywa uczniów, którzy swoją wiedzą oraz umiejętnościami wybijają się wysoko ponad przeciętną w Gminie Borowa. To powód do dumy dla rodziców, pedagogów, którzy wspierają dziecko, motywują, starają się jak najlepiej przekazać swoją wiedzę i umiejętności. Jak co roku ci najzdolniejsi zostali nagrodzeni podczas Gali Najlepsi z Najlepszych 2018/19.
W dniu 25 czerwca do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej przybyli wyróżnieni wraz z rodzicami, dyrektorzy szkół, instruktorzy, opiekunowie, Radni oraz Sołtysi Gminy Borowa.
O oprawę muzyczno-wokalną wydarzenia zadbał zespół NEW MARK prowadzony przez Marka Fijałkowskiego
Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Borowa Mieczysławem Wiąckiem oraz Kierownikiem GZEAS-u Robertem Myjakiem wręczyli wyróżnionym listy gratulacyjne, statuetki oraz nagrody rzeczowe za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

Najlepsi z Najlepszych - wyróżnienia za wyniki w nauce.

Najlepsi z Najlepszych  - wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

Gratulujemy laureatom tak wspaniałych wyników! Dziękujemy za wasze zaangażowanie, pasję, pracowitość i oczywiście życzymy dalszych sukcesów!