Urząd Gminy Borowa jako miejsce publiczne jest skupiskiem większej ilości ludzi (mieszkańców, petentów, pracowników itd.). Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz wystąpienia na terytorium Polski, w tym w województwie podkarpackim przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym Urzędzie do niezbędnego minimum – dla wspólnego bezpieczeństwa.
Kontakty telefoniczne do Urzędu znajdują się na stronie internetowej http://borowa.pl/kontakty/87-urzad-gminy
Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać również drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje, że zostaje zmieniony sposób naliczania opłat za pobór wody i odbiór ścieków na okres od 12.03.2020 do 31.03.2020 r.
Inkasent GZGK Borowa będzie dostarczał faktury VAT na podstawie średniego zużycia wody lub według rzeczywistego zużycia wskazanego telefonicznie przez Klienta. Uproszczony sposób rozliczenia w ww. okresie dotyczy głównie mieszkańców miejscowości Wola Pławska, Orłów, Pławo oraz Gliny Małe.
Faktury dostarczane będą przez Inkasenta GZGK do skrzynek pocztowych. Istnieje również możliwość przesyłania faktur VAT drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 175810325

W związku zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje, że zostaje zmieniony sposób naliczania opłat za pobór wody i odbiór ścieków na okres od 01.04.2020 do 30.04.2020 r.
Inkasent GZGK Borowa będzie dostarczał faktury VAT na podstawie średniego zużycia wody lub według rzeczywistego zużycia wskazanego telefonicznie przez Klienta. Uproszczony sposób rozliczenia w ww. okresie dotyczy głównie mieszkańców miejscowości Sadkowa Góra oraz Borowa.
Faktury dostarczane będą przez Inkasenta GZGK do skrzynek pocztowych. Istnieje również możliwość przesyłania faktur VAT drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 175810325

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie kraju 11 marca 2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Borowa odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na posiedzeniu podjęto decyzję dotyczącą odwołania wszelkich imprez oraz innych wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych, jak również o innym charakterze organizowanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne gminy, gdzie przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników oraz wypracowano schemat działań dotyczący postępowania w przypadku ewentualnego rozprzestrzeniania się zakażeń na terenie powiatu i gminy.

Przypominamy, że termin płatności I raty podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego w 2020 roku upływa 16 marca.

Wpłaty zobowiązania pieniężnego można dokonać na konto:

Bank Spółdzielczy Mielec O/Borowa
90 9183 1044 2002 2000 0547 0001

W tytule przelewu należy podać numer konta rozrachunkowego podatnika, który znajduje się w decyzji w sprawie wymiaru zobowiązania pieniężnego na 2020 rok.

W siedzibie mieleckiego Starostwa odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego. W spotkaniu, któremu przewodniczył Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego udział wzięli Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin, komendanci policji, straży pożarnej, wojskowej komendy uzupełnień, prezes Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu, przedstawiciele Nadleśnictw z terenu powiatu mieleckiego, przedstawiciele Kół Łowieckich, służby oraz inspekcje powiatowe.
Tematem posiedzenia były kwestie związane min. z koronawirusem. Bieżącą sytuację w powiecie mieleckim przedstawił Ordynator Oddziału Zakaźnego mieleckiego szpitala lek med. Józef Sznajder, dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu Grzegorz Gałuszka oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny Grzegorz Burek.

Interaktywana mapa występowania koronawirusa

Informacje na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Informacje na stronie Ministerstwa Zdrowia

Drugim punktem obrad była sytuacja dotycząca rozwijającego się w województwie podkarpackim afrykańskiego pomoru świń (ASF). Dyskusję na ten temat rozpoczął Powiatowy Lekarz Weterynarii Piotr Chrabąszcz, który przedstawił bieżącą sytuację. W trakcie dyskusji ustalono sposób zabezpieczenia powiatu mieleckiego przed ASF poprzez ustawienie grodzenia części gminy Padew Narodowa, stworzenie bariery zapachowej po prawej stronie Linii Hutniczo Szerokotorowej od miejscowości Zaduszniki do stacji Wola Baranowska-Knapy oraz przeszukanie kępy wzdłuż Wisły od drogi wojewódzkiej Mielec-Staszów do miejscowości Dymitrów.
Podczas dyskusji Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski zgłosił wniosek dotyczący przygotowania tzw. „mapy drogowej”  dotyczącej ewentualnego zagrożenia związanego z koronawirusem oraz afrykańskim pomorem świń (ASF). Powiatowy Inspektor Sanitarny Grzegorz Burek zadeklarował przygotowanie dokumentów dotyczących postępowania w przypadku ww. zagrożeń.
Ostatnim punktem posiedzenia było przedstawienie projektu na temat „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości Oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na Lata 2020-2022”.