Rozpoczął się drugi rok obserwacji on-line bocianiego gniazda w Borowej. Wszystkim miłośnikom przyrody ożywionej sprawia to wiele radości. W tym roku nasz Romeo pojawił się w gnieździe 30 marca. A już 4 kwietnia przyleciała do gniazda Julia. Rozpoczął się wspaniały czas godów, którego efektem na dzień dzisiejszy jest 5 małych bocianiątek! Czyżby w tym roku nasze bociany chciały pobić rekord?  Trzymajmy kciuki za naszą bocianią rodzinkę!
Zapraszamy do codziennej relacji z bocianiego gniazda na stronę www.klekotownia.pl. Tam na forum gimnazjaliści: Kacper Mazurek, Marlena Serafińska i Weronika Stachowicz relacjonują wydarzenia z naszego gniazda zamieszczając zdjęcia wraz z humorystycznym komentarzem. Ponadto informacje o naszych bocianach znajdują się na stronie szkoły.

Rodzinka w komplecie
Bociania rodzinka w gnieździe

Gmina Borowa złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości w ramach powierzenia realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie programu I. Priorytetu IIIB: „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych, zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.
Wniosek został złożony i rozpatrzony pozytywnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Dnia 15 marca 2018 roku w Rzeszowie została podpisana umowa; Gmina Borowa otrzymała środki finansowe na ww. sprzęt w wysokości 31284.00 zł. Zostały zakupione dwa defibrylatory Zoll, dwa kompletne zestawy PSP R-1, oraz sześć zestawów OSP R-1 w torbach PSP.
Zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Gminą Borowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości, zakupiony sprzęt należało przekazać w sposób uroczysty. Przekazanie wyposażenia i urządzeń na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Borowa odbyło się na terenie obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Surowej dnia 18 maja 2018 roku o godzinie 18.00, którego dokonał Wójt Gminy Borowa przy asyście Przewodniczącego Rady Gminy Borowa oraz Prezesa ZOG ZOSP RP w Borowej.

Opracował:
Marek Jędrzejowski

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Borowa


Gmina Borowa jako jedna z niewielu gmin woj. podkarpackiego nie posiada w pełni rozwiniętej sieci gazowej. Wynika to po części z jej położenia geograficznego a po części z niewystarczającego jak do tej pory zapotrzebowania społecznego na gaz jako źródła energii. Widzieliśmy jako samorząd wcześniej ten problem jednak ze względu na niskie zainteresowanie zarówno mieszkańców jak i zakładów pracy naszej Gminy tym źródłem energii, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie decydowało się na wykonanie instalacji na terenie gminy.
Teraz może to się zmienić. Oto kilka powodów:

  • zmiany w krajowych przepisach zakazujące używania pieców CO do ogrzewania domów innych niż w tzw. 5-tej klasie efektywności ekologicznej a co za tym idzie spalających bardziej czyste paliwo w większym zakresie temperatur ale tym samym odpowiednio droższe,
  • ceny gazu w przeliczeniu na jeden kilowat mocy porównywalne z innymi paliwami,
  • rozwój budownictwa indywidualnego w naszej gminie (w 2017 r. wydano 15 warunków zabudowy na całkowicie nowe domy – w tym roku 5),
  • rozwój technologii izolacji termicznych budynków wpływających na oszczędności ciepła,
  • komfort i wygoda stosowania gazu jako źródła ciepła i energii bez konieczności magazynowania i przygotowania paliwa we własnych gospodarstwach,
  • ochrona środowiska naturalnego a zwłaszcza powietrza.

Podjęliśmy rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa w tym zakresie, która w dalszym ciągu uzależnia wykonanie instalacji gazowej od zapotrzebowania Gminy na gaz. Aby określić to zapotrzebowanie zobowiązaliśmy się do wykonania sondażu poprzez rozesłanie do Państwa domów ankiet na ten temat a Państwa poprosimy o ich wypełnienie.

W związku z trwającym remontem w Urzędzie Gminy informujemy, że nr telefonu 175810325 jest tymczasowo nieaktywny. W sprawach pilnych proszę dzwonić pod numer 607367877 lub pod numer 175815516 (sekretariat Urzędu Gminy).