Sieć wodociągowa na terenie gminy Borowa została wybudowana w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Do sieci głównej której długość przekracza 102 km podłączonych jest niespełna 1400 przyłączy wodociągowych. Przyłącza wodociągowe wybudowane w latach osiemdziesiątych wykonano z  rur ocynkowanych. W wyniku kilkudziesięcioletniej eksploatacji przyłącza z jednej strony ulegają korozji wżerowej  z  drugiej strony tracą drożność z uwagi na zarastanie związkami żelaza. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi systematyczną wymianę przyłączy wodociągowych. Dotychczas wymieniono około 550 przyłączy, do wymiany pozostało około 450 szt. Pozostałe przyłącza wykonano z innych materiałów tj. rury PE i PCV i ich żywotność jest znacznie dłuższa. Dotychczas rocznie wymieniano średnio około 40 przyłączy. Z uwagi na zwiększoną awaryjność w 2017 roku przyłączy tych wymieniono 80 szt. W roku 2018 planuje się dokonać  wymiany kolejnych 80-100 szt. przyłączy, przede wszystkim w miejscowościach gdzie wodociąg jest najdłużej eksploatowany i występuje największa awaryjność. Zasada jest taka, iż Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej dokonuje wymiany przyłącza bezpłatnie, dokładnie po trasie przebiegu istniejącego przyłącza. Wszelkie zmiany trasy przebiegu przyłącza wymagają sporządzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i przede wszystkim sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej na koszt  właściciela posesji. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  nie posiada tytułu do pokrywania takich kosztów. Ponadto, właściciel posesji zobowiązany jest do usunięcia wszelkich przeszkód na trasie przebiegu przyłącza w taki sposób, iż możliwa będzie praca koparki. W przypadku braku możliwości wjazdu koparki, wykopy ręczne pozostają po stronie właściciela. Kolejność dokonywania wymian przyłączy zależy od wielu czynników. Podstawowym kryterium jest zagrożenie awarią oraz  wysokość ciśnienia w instalacji. Z uwagi na zakres prac, proces wymiany przyłączy musi potrwać jeszcze kilka lat, dlatego zgłoszenia mieszkańców o potrzebie wymiany przyłącza każdorazowo weryfikowane są przez pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Zbliża się czas rozliczenia PIT-ów, w związku z tym zwracam się do państwa z gorącą prośbą o przekazanie swojego 1% podatku na leczenie i rehabilitację małego mieszkańca naszej gminy - Miłosza.
Chciałbym poinformować, że pracownicy Urzędu Gminy przekażą 1% podatku na powyższą pomoc o co również jeszcze raz Państwa bardzo proszę.
Informacje o chorobie i przebiegu jej leczenia oraz potrzebach w tym zakresie przedstawione są poniżej przez rodziców Miłosza.

Z poważaniem

Wójt Gminy Borowa
Władysław Błażejowski

W związku z brakiem możliwości technicznych przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej pod adresem PPHU „RÓŻA” Zofia Leś, 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 12, informuję o zmianie miejsce urzędowania Powiatowej Komisji Lekarskiej w Mielcu tj. budynek Związku Nauczycielstwa Polskiego pod adresem 39-300 Mielec przy ul. Kościuszki 25, w którym to odbywała się corocznie kwalifikacja wojskowa przez ostatnie kilka lat.