W dniu 30 czerwca upłynął termin płatności III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłatą miesięczną, płatną w naszej gminie co dwa miesiące. W przypadku kiedy opłata nie zostanie uregulowana w wymaganym terminie, organ podatkowy ma ustawowo określone obowiązki wskazujące na sposób postępowania w takiej sytuacji.

W pierwszej kolejności do osób, które zalegają z zapłatą opłaty kierowane jest upomnienie. Doręczenie (lub podwójne awizo w przypadku nieobecności) powoduje powstanie kosztów w wysokości 11,60 zł, które podatnik zobowiązany jest uregulować. Od zaległości podatkowej naliczane są również odsetki w wysokości 8% w stosunku rocznym.

W przypadku dalszego nieuregulowania należnej opłaty, po upływie 7 dni od otrzymania upomnienia, wystawiany jest tytuł wykonawczy kierowany do właściwego organu egzekucyjnego (Urzędu Skarbowego), co powoduje powstanie dodatkowych kosztów.

We wtorek 25 czerwca 2019 r. w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia Powiatu Mieleckiego. Wśród zaproszonych gości członkowie Zarządu Powiatu Mieleckiego i Rady Powiatu Mieleckiego ze starostą Stanisławem Lonczakiem i Przewodniczącym Markiem Paprockim, wszyscy dotychczasowi starostowie powiatu, pracownicy starostwa i dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, radni powiatowi wszystkich sześciu kadencji oraz  radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Jan TarapataMaria Napieracz, reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla - Tomasz Leyko oraz Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski i jego zastępcy: Paweł PazdanAdriana Miłoś a także wójtowie i burmistrzowie poszczególnych gmin.

Podczas gali nie obyło się bez podsumowań w wykonaniu starostów: Józefa Smacznego, Andrzeja Chrabąszcza, Zbigniewa TymułyStanisława Lonczaka, były jubileuszowe wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych pracowników starostwa, były także gratulacje, życzenia.

Podczas gali wręczono statuetki dla wszystkich dotychczasowych starostów oraz przewodniczących rad. Pamiątkowe szklane trofea odebrali także pracownicy Starostwa Powiatowego w Mielcu, którzy związali z nim swoje losy zawodowe równo 20 lat temu.

Wyróżnienie otrzymał również Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski - długoletni dyrektor Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Mielcu.

Barszcz SosnowskiegoWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Mielcu przekazuje informację dotyczącą zagrożeń związanych z występowaniem roślin barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel). Roślina ta występuje głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów, także na poboczach dróg, przy szlakach turystycznych oraz na nieużytkach i odłogach.

Barszcz Sosnowskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony roślin nie jest rośliną kwarantannową i nie podlega obowiązkowi zwalczania.

W Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Mielcu można uzyskać informację o możliwych sposobach zwalczania barszczu Sosnowskiego oraz otrzymać ulotkę informacyjną dotyczącą tej rośliny, która jest także dostępna w wersji elektronicznej na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa http://piorin.gov.pl/files/userfiles/giorin/publikacje/ulotki/barszcz_sosnowskiego.pdf.  W załączonej ulotce szczegółowe informacje na temat biologii, szkodliwości i sposobów zwalczania barszczu Sosnowskiego.

Uwagi:
Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie zachwaszczającą teren, a dodatkowo włoski na liściach i łodygach wytwarzają parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych, powstawanie pęcherzy i trudno gojących się ran. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Szczególnie podatne są dzieci i osoby cierpiące na alergie.

Data powstania: 2019-07-01 08:32
Data modyfikacji: 2019-07-01 08:33
woj. podkarpackie - pow. mielecki

Upał stopień: 2, prawdopodobieństwo: 90%

Przebieg. Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
Ważne od 2019-06-30 12:00 do 2019-07-01 20:00

Synoptyk IMGW-PIB: Tomasz Knopik
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Podczas VIII sesji, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 r. Rada Gminy Borowa udzieliła Wójtowi Gminy wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Absolutoryjną procedurę poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy za rok poprzedni. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy. 

Zwieńczeniem procedury rozpatrywania Raportu o stanie Gminy Borowa za 2018 r. było jednogłośne podjęcie przez Radę Gminy Borowa uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowa wotum zaufania.
Sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu pozytywnie zaopiniowała zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna, która wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium. Za uchwałą zatwierdzającą sprawozdania finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok oraz uchwałą w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium głosowało 15 radnych.
Wójt Stanisław Mieszkowski podziękował za pozytywna ocenę.

Z kampanią edukacyjną pod nazwą „Akcja Segregacja” odwiedziliśmy wszystkie szkoły i przedszkola z terenu Gminy Borowa. Priorytetem akcji była promocja segregacji i recyklingu odpadów komunalnych.
Pracownicy Urzędu starali się w jasny i przejrzysty sposób wytłumaczyć uczniom na czym polega właściwa segregacja odpadów u źródła, czyli w naszych gospodarstwach domowych czy szkołach. Jak się okazało nasi uczniowie posiadają naprawdę szeroką wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów, którą mieli okazję wykazać się podczas praktycznych ćwiczeń.
Na zakończenie prelekcji uczniowie nagrodzeni zostali długopisami, magnesami i notatnikami.
Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas akcji pozwoli dzieciom dawać przykład dorosłym, jak dbać o środowisko.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia oraz zapoznania się z prezentacją na ten temat.