Wszyscy mieszkańcy naszej gminy mają bardzo duży problem z dostępem do szerokopasmowego internetu. Szczególnie dotyczy to osób zamieszkałych na terenach miejscowości Gliny Wielkie, Gliny Małe, Surowa, Łysakówek, Górki i Sadkowa Góra.
Na obszarze gminy znajduje się bardzo wiele tzw. białych plam NGA (next generation access – sieć dostępu nowej generacji) czyli punktów adresowych, które nie znajdują się w zasięgu sieci dostępu do internetu umożliwiającej świadczenie usług dostępowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (a w przypadku lokalizacji placówki oświatowej – o przepustowości co najmniej 100 Mb/s).

Biorąc pod uwagę niedogodności tym spowodowane z inicjatywy Wójta Gminy Borowa Stanisława Mieszkowskiego odbyło się kilka spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli firmy Multimedia Polska mających na celu ocenę możliwości ewentualnej budowy przez firmę sieci światłowodowej na terenie gminy. Sieć światłowodowa umożliwiłaby dostarczenie do gospodarstw domowych usług szerokopasmowego internetu oraz telewizji i telefonii. W spotkaniach uczestniczyli również radni i sołtysi.

Firma Multimedia Polska wyraziła wstępne zainteresowanie inwestycją polegająca na budowie szerokopasmowej sieci światłowodowej na obszarach ww. miejscowości wraz z podłączeniem do sieci gospodarstw domowych i świadczenia wszystkich usług telekomunikacyjnych dostępnych obecnie i w przyszłości. O zakresie usług abonenckich decyduje wyłącznie urządzenie montowane u abonenta. Standardowo firma instaluje u abonentów urządzenia pozwalające na świadczeniu usługi dostępu do internetu z prędkością do 1,2 Gb/s, telewizji i telefonii stacjonarnej. Abonent zawierając umowę decyduje z jakich usług chce korzystać, ale w każdej chwili może, po podpisaniu aneksu, rozszerzyć zakres usług. Zmiana usług w przyszłości nie będzie wiązała się z przebudową sieci światłowodowej. Budowa sieci przez Multimedia Polska odbywałaby się ze środków własnych firmy.

Aby do tego doszło należy spełnić kilka warunków. Firma Multimedia Polska  musi określić wielkość i zasięg inwestycji – dlatego w pierwszej kolejności należy oszacować liczbę potencjalnych chętnych na podłączenie się do sieci. W związku z tym prosi się o wypełnienie ankiet, które będą roznoszone przez sołtysów. Ankietę można również pobrać z naszej strony, wypełnić i dostarczyć do sołtysa lub Urzędu Gminy. Oczywiście samo wypełnienie ankiety i wyrażenie wstępnej zgody na korzystanie z usług nie oznacza zawarcia umowy o świadczenie usług.  Do dokonania przyłącza przez które mają być w przyszłości świadczone ww. usługi będzie konieczna  również zgoda właściciela posesji.           

Niniejsza inwestycja przyniesie ogromne korzyści dla gminy jak i wszystkich mieszkańców miejscowości gdzie realizowana będzie inwestycja. Im bardziej rozbudowana jest infrastruktura światłowodowa w danej gminie, tym bardziej zyskuje na atrakcyjności z punktu widzenia mieszkańców jak i działających w niej przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów.    
Liczymy na to, że wspólnymi działaniami uda nam się zmniejszyć wykluczenie cyfrowe w naszym regionie.

Do pobrania ankieta dla mieszkańców miejscowości Gliny Wielkie, Gliny Małe, Surowa, Łysakówek, Górki i Sadkowa Góra:

 

Fundacja "SOS Życie"

  • Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanej mammografii.
  • Bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat raz na 3 lata.
  • Termin i miejsce: 12-13 marca 2019 r. w godzinach od 9.00 do 17.00 przy budynku starej szkoły w Borowej.
  • Rejestracja pod numerem telefonu 175824060.

Więcej na stronie http://www.sos-zycie.pl

Pracownia mammograficzna LUX MED

  • Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat.
    Do badania uprawnione są kobiety w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także nie miały wykonanej mammografii w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi  w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.
  • Termin i miejsce: 21 marca 2019 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 przy budynku starej szkoły w Borowej.
  • Rejestracja pod nr tel. 586662444 lub przez stronę internetową http://www.mammo.pl/formularz.

Więcej na stronie http://mammo.pl

W środę, 27 lutego, w Pałacyku Oborskich w Mielcu odbył się kolejny Konwent Samorządów Powiatu Mieleckiego.

Tematem Konwentu Samorządów Powiatu Mieleckiego było przyjęcie stanowiska w sprawie rosnących kosztów gospodarki śmieciowej. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie Andrzej Kulig, Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski oraz wójtowie i burmistrzowie poszczególnych gmin.

 

Przełom stycznia i lutego to czas corocznych walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie.
Na terenie gminy działa 10 jednostek OSP, dwie włączone do KSRG, tj. Borowa i Wola Pławska.
Liczba członków zwyczajnych to 409 osób w tym: mężczyzn w wieku 18 – 65 lat 313, kobiet w wieku 18–65 lat 26. Ogółem w strukturach OSP zrzeszonych jest 432 osoby (członkowie zwyczajni oraz wspierający i honorowi). W gminie działają trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w składzie 29 osób.

OSP gminne dysponują łącznie 13 samochodami ratowniczymi w tym: jednym samochodem ratowniczo-gaśniczym ciężkim, jednym średnim i jedenastoma lekkimi. Ponadto do dyspozycji jednostek służy 15 motopomp, 1 zestaw ratownictwa technicznego, 6 pilarek do drewna, 2 piły do betonu, 9 agregatów prądotwórczych i sprzęt pomocniczy wszelkiego rodzaju. W gotowości operacyjnej mamy 131 strażaków z wyszkoleniem podstawowym 14 z zakresu ratownictwa technicznego, 4 z zakresu kierowania ruchem drogowym, 11 z zakresu pierwszej pomocy, 5 z zakresu ratownictwa przeciwpowodziowego, 8 sterników motorowodnych, 16 dowódców OSP, 13 naczelników OSP, 6 pilarzy do drewna, 4 pilarzy do betonu i stali.

E-dowód
Nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną - wydawane już od marca 2019 r. - będą bezpłatnym narzędziem usprawniającym komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód to wspólny projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

E-dowód – co to jest?
E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Nowe dowody będą zewnętrznie podobne do obecnych, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie  biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu osobistego będzie możliwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika, a nie włożeniu do czytnika. Nie zmienią się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: będzie on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Nowy dowód ma również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Kiedy e-dowód?
Wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną rozpocznie się w marcu 2019 r. Proces wymiany dowodów będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Jeżeli posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym, będzie mógł go wymienić jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu.