Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu zawiadamia mieszkańców Gminy Borowa, że w dniach od 22 do 25 października 2018 r. od godz.7:30 na terenie gminy będzie prowadzona akcja zbiórki przedmiotów wielkogabarytowych, sprzętu AGD i RTV oraz opon samochodów osobowych.

NIE ODBIERAMY: odpadów komunalnych zmieszanych w workach, opon pojazdów rolniczych i ciężarowych, gruzu, odpadów budowlanych, okien z szybami, odpadów podlegających selektywnej zbiórce, części samochodowych.

W dniu zbiórki przedmioty należy wystawić przed posesje do drogi gminnej do godziny 7:30. Przedmioty wystawione po przejechaniu ekipy zbierającej lub pozostawione na terenie posesji (za ogrodzeniem) nie będą zbierane.

Terminarz:

  • 22-10-2018 r. (poniedziałek): Pławo, Orłów, Wola Pławska, Łysakówek
  • 23-10-2018 r. (wtorek): Borowa
  • 24-10-2018 r. (środa): Gliny Małe, Sadkowa Góra
  • 25-10-2018 r. (czwartek): Gliny Wielkie, Górki, Surowa

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej akcji zbiórki przedmiotów wielkogabarytowych można uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych MPGK Sp. z o.o. Mielec, ul.Korczaka 16, tel. 17 58 20 503 lub 17 58 20 504.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje, ze w miesiącu październiku 2018 r. na terenie Gminy Borowa prowadzone będzie planowane płukanie sieci wodociągowej.
Celem płukania jest poprawa, jakości wody dostarczonej odbiorcom poprzez usunięcie osadów gromadzących się w rurociągach podczas normalnej eksploatacji sieci. Jednocześnie informujemy, iż w tym czasie może wystąpić przejściowy spadek ciśnienia oraz nieznaczne pogorszenie  jakości wody.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie uprzejmie prosi o przekazanie do publicznej wiadomości następującej informacji:
Dnia 27 września 2018 roku o godzinie 18:00 w remizie OSP, Borowa 307 odbędzie się spotkanie informacyjne nt. programu „Czyste Powietrze". Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Polega na dofinansowaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wymianie źródła ciepła - dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych. Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodu na członka gospodarstwa domowego.

Zastępca Prezesa
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Rzeszowie

Bogusław Kida

Nauka gry na instrumentach