Drukuj

Wójt Gminy Borowa  informuje, że w dniach od  15 stycznia 2020 roku do 06 lutego 2020 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borowa zostanie wywieszony wykaz dotyczący oddania w użyczenie nieruchomości własnej Gminy Borowa, stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 875/1 o powierzchni 0,0113ha położonej w miejscowości Sadkowa Góra.