Od dnia 04 marca 2019 r. rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej.

Wójt Gminy Borowa informuje o:

  • terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Borowa.
  • Kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 Wnioski można otrzymać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej lub w Urzędzie Gminy Borowa pok. nr. 23.

Wersje elektroniczne wniosków:

 Wnioski należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej w terminie 04-15 marca 2019 r.