Informujemy, że tak jak poprzednio, w 2023 roku odpady komunalne od mieszkańców naszej Gminy będzie odbierała firma FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 24 zł miesięcznie za 1 osobę. W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów przysługuje ulga 5 zł miesięcznie za 1 osobę, wówczas opłata wyniesie 19 zł za osobę.

Harmonogram na 2023 rok dla poszczególnych miejscowości:

Informujemy, że w 2022 roku odpady komunalne od mieszkańców naszej Gminy będzie odbierała firma FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 24 zł miesięcznie za 1 osobę. W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów przysługuje ulga 5 zł miesięcznie za 1 osobę, wówczas opłata wyniesie 19 zł za osobę.

Harmonogram na 2022 rok dla poszczególnych miejscowości:

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W związku z trwającym sezonem grzewczym, a także zgłoszeniami firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców naszej Gminy, Urząd Gminy Borowa przypomina zasady bezpieczeństwa dotyczące wyrzucania popiołu z palenisk domowych.
Do pojemników na zmieszane odpady komunalne należy wrzucać tylko wystudzony popiół. Apelujemy o pozostawianie resztek po procesie spalania w bezpiecznym miejscu do naturalnego wystygnięcia.
Wrzucanie gorącego popiołu wiąże się z ryzykiem zapalenia się pojemnika i jego uszkodzenia. Nie należy studzić go poprzez zalanie wodą, gdyż przy temperaturach poniżej 0oC mokry popiół przymarznie do pojemnika, co z kolei uniemożliwi jego całkowite opróżnienie, a dodatkowo może spowodować uszkodzenie zarówno pojemnika, jak i śmieciarki.
Zalecamy stosowanie się do powyższych zasad, gdyż w przypadku zniszczenia/spalenia pojemnika to właściciel nieruchomości pokrywa koszty jego odkupienia.

W 2021 roku odpady komunalne będzie odbierała firma FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg.
Informujemy, że zakończyła się dystrybucja harmonogramów odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok oraz pakietów startowych z workami na odpady segregowane. Worki, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku, mieszkańcy mogą wystawiać również w roku obecnym.
Jeżeli z jakichś przyczyn nie otrzymali Państwo pakietów z workami, to istnieje możliwość ich odbioru w Urzędzie Gminy Borowa.