W piątek, 29 grudnia 2023 roku weszły w życie zmiany dotyczące dowodów osobistych. Wdrożono rozwiązania techniczne umożliwiające świadczenie nowych e-usług z wnioskowaniem o dowód osobisty. Obywatele nie będą musieli już wypełniać papierowych formularzy, by złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Dokument złożą w formie elektronicznej i podpiszą za pomocą dedykowanego do tego celu urządzenia umożliwiającego złożenie oraz odwzorowanie podpisu własnoręcznego (tzw. signature pad).

Nowe przepisy rozszerzają możliwości ubiegania się o dowód osobisty za pomocą e-usługi dla obywateli powyżej 12 roku życia. Jednak należy pamiętać, że po złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną osoby te będą musiały zgłosić się do organu gminy celem pobrania odcisków palców i podpisania wniosku. Modyfikacja przepisów wprowadza także zmianę sposobu odbioru dowodu osobistego poprzez odejście od papierowego formularza na rzecz formularza elektronicznego.