228 lat temu, 7 maja 1794 roku w obozie pod Połańcem Tadeusz Kościuszko jako najwyższy naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej wydał Uniwersał połaniecki, akt prawny, którego celem była poprawa sytuacji chłopów pańszczyźnianych.  Na pamiątkę tego wydarzenia 8 maja 2022 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych i wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego przy akompaniamencie orkiestry dętej działająca przy Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści, radni, samorządowcy, pracownicy urzędu Miasta i Gminy Połaniec, przedstawiciele jednostek gminnych i powiatowych, szkół, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze, poczty sztandarowe, przedsiębiorcy i mieszkańcy. Naszą Gminę na uroczystościach reprezentowali: Zastępca Wójta - Robert Myjak oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Piotr Drożdżowski.
Po sesji Rady Miasta uczestnicy uroczystości uformowali tradycyjny korowód na czele, którego stały połanieckie mażoretki i orkiestra dęta, a za nią członkowie Towarzystwa Kościuszkowskiego w strojach z epoki. Przy pomniku Tadeusza Kościuszki zostały złożone przez liczne delegacje wiązanki kwiatów, po czym w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych odbyła się msza święta w intencji mieszkańców.
 
Źródło: polaniec.com.pl

Uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny rozpoczęły się obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Borowej. W mszy wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, delegacja samorządowa partnerskiej gminy Kolačkov (Słowacja), której przewodniczył Starosta Gminy Kolačkov Pavol Zamiška, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy naszej gminy. Po mszy uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Ofiar Bombardowania Borowej, gdzie został odśpiewany hymn państwowy, a poszczególne delegacje złożyły wieńce.

W przemówieniu okolicznościowym Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski szczególnie podkreślił znaczenie Konstytucji 3 Maja jako nowatorskiego ponadczasowego aktu prawnego dającego podwaliny pod budowę nowoczesnego państwa, a także przypominał rolę jaką odgrywała przez kolejne lata w podtrzymywaniu polskich dążeń do odzyskania niepodległości i utworzenia sprawiedliwego państwa.