Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu informuje, że zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego rozporządzenie nr 3/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu  zmieniające rozporządzenie o zwalczaniu ASF na terenie pow. mieleckiego, w którym zmieniono obszar zapowietrzony i zagrożony na terenie powiatu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1090 z dnia 02 lipca 2021r. zmieniające obszary objęte ograniczeniami, w tym w powiecie mieleckim.

Przemieszczanie z obszaru różowego i czerwonego (obszar objęty ograniczeniami II i III) do niebieskiego (obszar objęty ograniczeniami I), również dotyczy zakładów mięsnych wymaga badań w kierunku ASF i pozwoleń Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Obowiązuje zgłoszenie każdej padłej świni lub podejrzenia choroby w gospodarstwie do PLW w Mielcu.

Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu mieleckiego.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1090 z dnia 2 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Obszar objęty
ograniczeniami III: czerwony
Obszar objęty
ograniczeniami II: różowy

Obszar objęty ograniczeniami
I: niebieski

 gminy Przecław, Mielec z miastem Mielec, część gminy Radomyśl Wielki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Radomyśl Wielki, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Radomyśl Wielki – Zdziarzec – Pole biegnącą od drogi nr 984 do południowej granicy gminy,  część gminy  Wadowice Górne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wychylówka – Borowina do skrzyżowania z drogami  1106 R oraz nr 984, a  następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od miejscowości Borowina do południo­wej granicy gminy w powiecie mieleckim,

gminy część gminy Czermin położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejsco­wości Olszyny – Czermin – Piaski – Jasieniec do granicy gminy część gminy Wadowice Górne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kawęczyn – Wampierzów- Wadowice Górne oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wychylówka – Borowina do skrzyżowania z drogami 1106 R oraz nr 984, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od miejscowości Borowina do południowej granicy gminy w powiecie mieleckim, gminy  Borowa, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy,  część gminy Czermin położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Olszyny – Czermin – Piaski – Jasieniec do granicy gminy,  część gminy  Radomyśl Wielki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Radomyśl Wielki, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Radomyśl Wielki –  Zdziarzec –  Pole biegnącą od drogi nr 984 do południowej granicy gminy,  część gminy  Wadowice Górne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kawęczyn – Wampierzów- Wadowice Górne w powiecie mieleckim,

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce.

Więcej szczegółów na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu.


 

 

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-COV-2, oraz usprawnienia składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku, obowiązuje poniższy sposób ich przyjmowania:

  • 08.02.2021 r. - Borowa od nr 1 do nr 200
  • 09.02.2021 r. - Borowa od nr 201 do nr 400
  • 10.02.2021 r. - Borowa od nr 401
  • 11.02.2021 r. - Wola Pławska i Orłów
  • 12.02.2021 r. - Pławo
  • 15.02.2021 r. - Surowa i Łysakówek
  • 16.02.2021 r. - Górki i Gliny Wielkie
  • 17.02.2021 r. - Gliny Małe
  • 18.02.2021 r. - Sadkowa Góra od nr 1 do nr 120
  • 19.02.2021 r. - Sadkowa Góra od nr 121

Wnioski będą przyjmowane w budynku Urzędu Gminy Borowa (I piętro, pok.16) w godzinach pracy Urzędu. Prosimy o rzetelne wypełnianie wniosków i dołączenie niezbędnych załączników.
W przypadku braku możliwości złożenia wniosku w ustalonym terminie, należy nowy termin uzgodnić telefonicznie dzwoniąc pod nr 175815713.

Powszechny Spis Rolny 2020