W związku z trwającym sezonem grzewczym, a także zgłoszeniami firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców naszej Gminy, Urząd Gminy Borowa przypomina zasady bezpieczeństwa dotyczące wyrzucania popiołu z palenisk domowych.
Do pojemników na zmieszane odpady komunalne należy wrzucać tylko wystudzony popiół. Apelujemy o pozostawianie resztek po procesie spalania w bezpiecznym miejscu do naturalnego wystygnięcia.
Wrzucanie gorącego popiołu wiąże się z ryzykiem zapalenia się pojemnika i jego uszkodzenia. Nie należy studzić go poprzez zalanie wodą, gdyż przy temperaturach poniżej 0oC mokry popiół przymarznie do pojemnika, co z kolei uniemożliwi jego całkowite opróżnienie, a dodatkowo może spowodować uszkodzenie zarówno pojemnika, jak i śmieciarki.
Zalecamy stosowanie się do powyższych zasad, gdyż w przypadku zniszczenia/spalenia pojemnika to właściciel nieruchomości pokrywa koszty jego odkupienia.