Szanowni Państwo!

Składam serdeczne podziękowania za odwagę, wysiłek i zaangażowanie wszystkim, którzy brali udział w akcji powodziowej na terenie Gminy Borowa. Szczególne słowa uznania kieruję do Druhów z OSP z terenu gminy Borowa, którzy wykazali się wielkim zaangażowaniem, troską o innych, odwagą i wielką determinacją przy wykonywaniu zabezpieczeń. Podziękowania należą się również Druhom z pozostałych gmin, którzy angażowali się w szybkie i skuteczne niesienie pomocy innym, walczącym z tym nieokiełznanym żywiołem.

Słowa podziękowań kieruję także do Wojewody Podkarpackiego, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Mielcu,  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wójta Gminy Wadowice Górne,  radnych i  sołtysów, Mieszkańców gminy Borowa oraz pracowników służb komunalnych i samorządowych.

Dziękuję wojsku oraz Elektrowni i Gminie Połaniec za wypożyczenie pomp, które przyczyniły się w dużym stopniu do uchronienia większej części gminy Borowa przed zalaniem.

Dziękuję firmie Leroy Merlin za przekazanie 12 ton workowanego piasku.
 
Dzięki bezinteresownemu i wszechstronnemu zaangażowaniu w sposób znaczący ograniczone zostały skutki żywiołu, uratowano przed zalaniem około 800 domów. Warto zaznaczyć, iż przez sześć dni i nocy pracowało dziewięć wysokowydajnych pomp wraz z kilkudziesięcioma pompami z jednostek OSP, które wypompowały około 1,5 miliona metrów sześciennych wody do rzeki Stary Breń.

Jestem pełen podziwu i uznania dla wszystkich biorących udział w akcji. Niech Wasza postawa będzie wzorem do naśladowania dla innych.

Łączę wyrazy szacunku

Wójt Gminy Borowa
Stanisław Mieszkowski