14 czerwca 2021 roku w Urzędzie Gminy Borowa w obecności przedstawiciela gminy i administracji wojskowej miała miejsce uroczystość wręczenia srebrnych medali „Za zasługi dla obronności kraju”.

Minister Obrony Narodowej nadał  srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju” Państwu Danucie i Józefowi Kalickiemu.

Uroczystego wręczenia dokonał Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr mgr inż. Tomasz Mazur oraz Szef Wydziału Rekrutacji  por. mgr Mariusz Pustułka. Z tej okazji obecny na uroczystości Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski złożył gratulacje wyróżnionym.

Srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju” są nadawane na podstawie rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 1991 roku Ministra Obrony Narodowej w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.