Drukuj

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. ogłasza I nabór Uczestników do projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH", realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w dniach 29.06.2021 r. do 16.07.2021 r.
Istnieje możliwość skrócenia naboru w przypadku wpłynięcia 60 formularzy rekrutacyjnych.

Ogłoszenie o naborze.