W związku z licznymi pytaniami informujemy, że mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla po cenie preferencyjnej (nie wyższej niż 2 000 zł za tonę) mogą składać wnioski w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Borowa (pok. 6 i 7) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Biorąc pod uwagę dużą ilość złożonych wniosków, apelujemy o jak najszybszą decyzję w tej sprawie, ponieważ zbyt późne złożenie wniosku może nie gwarantować zakupu węgla w tym roku.


Węgiel od samorządu mogą zakupić osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego, które nie nabyły wcześniej odpowiedniej ilości paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2 000 zł brutto za tonę

Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Gmina nie ma wpływu na jakość sprzedawanego węgla w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia z tytułu jego użytkowania.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w pierwszej transzy tj. do 31 grudnia 2022 r. można na zasadach preferencyjnych zakupić maksymalnie 1,5 tony opału. W kolejnej transzy w roku 2023 na podobnych zasadach  będzie można nabyć kolejne 1,5 tony węgla do 30.04.2023 r.

Limit nie wykorzystany w tym roku nie przechodzi na rok następny.

Pliki do pobrania: