Trzydziestu wspaniałych wolontariuszy oraz 4 opiekunów - to cały skład borowskiego sztabu. Jak wspomina Ilona Drozdowska Nieć, sprawczyni tego pozytywnego zamieszania, początki zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Borowej oscylowały w granicach 2 tysięcy złotych. Jak jest po 17 latach grania? Można powiedzieć, że pomoc czyni cuda. W tym roku borowscy wolontariusze i działacze Wielkiej Orkiestry zebrali rekordową kwotę: 27 878,97 zł! Co za tym idzie, Borowa pobiła ubiegłoroczny rekord aż o 10 tysięcy złotych! Jest to ogromny powód do dumy, a także dowód na to, że małe jest wielkie, trzeba tylko chcieć! Sztab nr 388 składa serdeczne podziękowania Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Borowej, nauczycielom, uczniom oraz rodzicom.
Wszystkim mieszkańcom: Borowej, Czermina, Kawęczyna, Górek, Rzędzianowic, Gawłuszowic, Padwi Narodowej oraz Glin Małych za okazane serce, za uśmiech podczas składania daru do puszki oraz chęć wsparcia potrzebujących - dziękujemy. Podziękowania należą się również sklepom z gminy Borowa oraz gminy Czermin, które przez 2 tygodnie prowadziły zbiórkę do puszek. To dzięki Wam wszystkim padł ten niesamowity rekord. Borowa z otwartym sercem czeka na kolejny rok, w końcu wszyscy gramy do końca świata i jeden dzień dłużej! Sie-ma!
Składamy ogromne podziękowania sztabowi oraz osobom zaangażowanym w organizację 31 edycji WOŚP na terenie naszej gminy.

Od 9 stycznia 2023 r. Gmina Borowa rozpoczęła II turę sprzedaży i dystrybucji paliwa stałego (węgla) dla osób, które we wniosku zadeklarowały zakup w 2023 roku.

Zarówno cena jak i zasady sprzedaży nie uległy zmianie w porównaniu do obowiązujących w poprzednim roku.

Zasady obowiązujące w 2022 r.

Z dniem 3 stycznia 2023 roku weszła w życie zmiana programu „Czyste Powietrze. Zmiana  ta objęła:

  • podwyższenie progów dochodowych,
  • urealnienie kosztów kwalifikowanych w stosunku do obecnie panujących cen oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji,
  • możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu,
  • wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku VAT oraz podniesienie intensywności dofinansowania przedsięwzięcia,
  • zmianę terminu rozpoczęcia (kwalifikowalności) przedsięwzięcia dla wniosków bankowych tj.: dotacji połączonej z kredytem bankowym,
  • wprowadzenie dodatkowego finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji,
  • wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ? 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

Podstawowe dokumenty związane z nowym naborem zostały udostępnione na stronie internetowej Programu pod linkiem: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania