W związku ze zwiększoną ilością zadań zleconych Gminie, w szczególności związanych z obsługą uchodźców z Ukrainy, w celu usprawnienia funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego w Borowej z dniem 24 marca 2022 r. zmieniają się zasady obsługi interesantów:

 • uchodźców z Ukrainy w celu nadania numeru PESEL obowiązuje rejestracja telefoniczna pod nr 175815516 (wew. 22).
 • pozostałym osobom również zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny (pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kolejek).

 

Інформація для громадян України

Для присвоєння номера PESEL та довіреного профілю, необхідна реєстрація по телефону за номером 175815516 (доб. 22)

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przekazuje stanowisko Pana Stanisława Szwed Sekretarza Stanu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (pismo zn. DPS-II.4111.7.13.2022.EC) dotyczące usystematyzowania i usprawnienia ścieżki organizowania pomocy i wsparcia osobom opuszczającym terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi.

W pierwszej fazie pomocy osoby przybyłe z Ukrainy, które nie mają zapewnionego miejsca zakwaterowania i zgłaszają się bezpośrednio do ośrodków pomocy społecznej, powinny być kierowane do punktów recepcyjnych zlokalizowanych na terenie województwa, co umożliwi zapewnienie tym osobom miejsca pobytu zorganizowanego przez Wojewodę.

W przypadku wątpliwości, co do form, zakresu i możliwości udzielenia ww. wsparcia osobom z Ukrainy, przedstawiciele samorządów i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powinny kontaktować się ze służbami wojewody tel. 178671323.

 

Dodatkowo Urząd Gminy przypomina, że na chwilę obecną nie ma żadnych regulacji prawnych, które dawałby możliwość udzielenia wsparcia finansowego (rekompensaty) ze środków rządowych (czy też samorządowych) dla osób prywatnych, udzielających wsparcia uchodźcom wojennym.

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje, iż dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy nie mają gdzie się udać po przekroczeniu granic naszego kraju, rząd polski zapewnia bezterminowo i nieodpłatnie pełne wsparcie (pomoc w formie wyżywienia i mieszkania). Dla województwa podkarpackiego lokalizacje punktów takiej pomocy znajdują się na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, lubuskiego i łódzkiego. Dla wszystkich osób, które wyrażą chęć skorzystania z takiej formy pomocy jest organizowany bezpłatny transport z poszczególnych punktów recepcyjnych do miejsc docelowych.
Wiele rodzin z terenu podkarpacia, spontanicznie i kierując się dobrym sercem, przyjęło do swoich domów uchodźców z Ukrainy, nie posiadając stosownego zabezpieczania materialnego, które umożliwiłoby zapewnienie pełnego i nieokreślonego w czasie wsparcia tym rodzinom. Do tut. Wydziału docierają niepokojące sygnały, iż część z tych polskich rodzin już zwróciło się do gmin o pomoc w utrzymaniu przyjętych Uchodźców.
Wyjaśniamy, iż na chwilę obecną nie ma żadnych regulacji prawnych, które dawałby możliwość udzielenia wsparcia finansowego/rekompesaty ze środków rządowych dla osób prywatnych, udzielających wsparcia uchodźcom wojennym.

W celu skoordynowania pomocy dla Ukrainy Urząd Gminy Borowa nawiązał współpracę z Konsulem Honorowym Ukrainy w Tarnowie.

Prosimy Państwa o wsparcie w zorganizowaniu paczek, które trafią bezpośrednio
do ukraińskich miast: Winnicy i Tarnopola.

We wtorek 1 marca 2022 r.  (w godz. 14.00 – 21.00)  i w środę 2 marca 2022 r.
(w godz. 8.00 – 14.00)
w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej będziemy zbierać najpotrzebniejsze rzeczy.

Aby pomoc była jak najbardziej efektywna na chwilę obecną prowadzimy zbiórkę:

 • żywności długoterminowej,
 • wody butelkowanej (najlepiej o poj. 0,5 l),
 • musów w tubkach dla dzieci,
 • batonów,
 • środków higieny i czystości,
 • kosmetyków, chusteczek nawilżanych,
 • śpiworów, koców (nowych lub w bardzo dobrym stanie),
 • damskiej i dziecięcej bielizny (tylko nowa!),
 • pieluch dla dorosłych, podpasek,
 • latarek, powerbanków,
 • dużych, wytrzymałych worków do pakowania (o poj. 120 l).

Lista jest na bieżąco aktualizowana na naszej stronie na portalu facebook.

W środę zawieziemy wszystkie dary do Tarnowa, skąd zostaną dostarczone bezpośrednio na Ukrainę.

 

Przypominamy, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło stronę pomagamukrainie.gov.pl za pośrednictwem której jest koordynowana pomoc. Można na niej znaleźć min. zweryfikowane linki do zbiórek pieniężnych przeznaczonych na pomoc dla uchodźców, na pomoc medyczną dla żołnierzy walczących na froncie czy też pomoc ukraińskim organizacjom zajmującymi się pomocą humanitarną.

Listę na bieżąco modyfikujemy na portalu facebook. Dodatkowo zbierać będziemy:

 • leki przeciwbólowe,
 • leki na zapalenie gardła,
 • pieczywo chrupkie, wafle ryżowe,
 • koce termiczne.

AKTUALIZACJA

W dniu dzisiejszym 2 marca 2022 r. zbiórka trwa od godz. 8.00 do 14.00. Do listy najbardziej potrzebnych rzeczy dopisujemy:

 • bandaże elastyczne (o różnych szerokościach),
 • kompresy gazowe, jałowe,
 • opaski uciskowe,
 • plastry samoprzylepne,
 • środki odkażające rany (typu Octenisept),
 • środki do leczenia oparzeń (np. Panthenol),
 • ampułki z solą fizjologiczną (do przemywania oczu i ran),
 • leki przeciwbólowe (Aspiryna, Paracetamol, Ibuprofen, Ketonal),
 • chusty opatrunkowe, sterylne,
 • opatrunki hydrożelowe.