W dniu 8 lutego 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Padew Narodowa została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”.

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczył zadania I: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K. Ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na stronie BIP Gminy Padew Narodowa.