W dniu 19 lutego 2019 roku w Urzędzie Gminy Padew Narodowa, w związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice” została podpisana z wykonawcą FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K. umowa na realizację zadania I na: dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice.
 
W pierwszej kolejności na terenie gminy Borowa montowane będą instalacje kolektorów słonecznych. O szczegółach dotyczących montażu instalacji w poszczególnych lokalizacjach będą Państwo informowani telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pierwsze realizacje rozpoczną się już na początku marca.