Drukuj

Na uroczystej sesji Rady Gminy w dniu 25 stycznia 2018 r. wyróżniono najlepszych sportowców 2017 roku z terenu Gminy Borowa. Nagrody otrzymali:

Ponadto wyróżniono zawodników i drużyny z poszczególnych szkół.
Szkoła Podstawowa w Borowej:

Społeczne Gimnazjum w Glinach Małych:

Społeczna Szkoła Podstawowa w Glinach Małych:

Niepubliczne Gimnazjum w Górkach:

Wójt Gminy Borowa wyróżnił również Prezesa Klubu Sportowego „Wisła” Gliny Małe Huberta Musiała oraz działacza sportowego z Glin Małych Józefa Kiwiora za zaangażowanie w rozwój sportowych tradycji w miejscowości Gliny Małe, pasję do sportu i wytrwałość, która pomogła odnieść sukces drużynie piłki nożnej.
Przedstawiciele klubu wyręczyli Wójtowi Gminy Borowa Władysławowi Błażejowskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Borowa Marianowi Taranowi „niezbędnik kibica” wyrażając nadzieję, że pozyskano nowych kibiców drużyny piłkarskiej.

Na zakończenie Wójt Gminy Borowa podziękował nauczycielom wychowania fizycznego za osiągnięcia w pracy z uczniami, zaangażowanie w działalność sportową, edukacyjną, rekreacyjną i turystyczną oraz popularyzowanie uprawiania różnych dyscyplin sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Borowa. Podziękowania otrzymali:

Oprawę muzyczną zapewnił zespół wokalno-instrumentalny "New Mark" działający przy GOK Borowa pod kierunkiem Marka Fijałkowskiego.