Drukuj

13 czerwca 2018 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbyła się III edycja Gminnego Przeglądu Teatrów Profilaktycznych połączona z Konkursem na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym. Organizatorem imprezy była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowej. Honorowy Patronat objął Wójt Gminy Borowa – Władysław Błażejowski. Głównym celem Przeglądu była promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji poprzez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych oraz aktywizacja młodego pokolenia do pracy twórczej inspirowanej szeroko rozumianą profilaktyką. W tegorocznym Przeglądzie wzięło udział 5 szkół z terenu gminy Borowa. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Przewodniczący GKRPA w Borowej – Mieczysław Wiącek. Popisy aktorskie uczniów oceniane były przez jury w składzie:

Wszystkim uczestnikom Przeglądu gratulujemy.
Nagrody dla szkół i członków grup teatralnych ufundowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowej.
Organizatorzy Przeglądu składają serdeczne podziękowania Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej – Agnieszce Adamczyk i instruktor Marioli Wiącek za pomoc w organizacji imprezy.
Składamy wyrazy uznania, i podziękowania grupom teatralnym i nauczycielom ciekawe kreacje artystyczne i nowatorskie spojrzenie na działania profilaktyczne.