Drukuj

W niedzielę dnia 15 lipca 2018 r. na terenie obiektu sportowego w Borowej przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze. Organizatorami zawodów był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Wójt Gminy Borowa.

W zawodach uczestniczyli m. in.:

Za właściwy przebieg i ocenę drużyn podczas zawodów odpowiadała Komisja Sędziowska składająca się z przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, której przewodniczył mł. bryg. Wojciech Kopacz.

W zawodach uczestniczyło osiem drużyn męskich i jedna kobieca.

Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych było w szczególności:

Zawody rozegrano 2 konkurencjach:

  1. Sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami.
  2. Ćwiczenia bojowe.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna OSP Borowa wyprzedzając OSP Gliny Wielkie oraz trzeciego finalistę OSP Górki.
Jedyna startująca drużyna kobieca z OSP Glin Małych, zdobyła pierwsze miejsce i zakwalifikowała się dzięki temu na zawody powiatowe. Dla wszystkich drużyn startujących w zawodach zakupiono nagrody, którymi były hełmy strażackie, hydronetka i węże.
Należy podkreślić, że w opinii Komisji Sędziowskiej zawody były zorganizowane wzorowo, poziom zawodów był wysoki i nie odstawał od wyników krajowych. Cieszy fakt poprawy bezpieczeństwa pożarowego i przeciwpowodziowego na terenie naszej gminy. Jednostki dysponują coraz lepszym sprzętem i lepszym przygotowaniem sprawnościowym.

Opracował: Marek Jędrzejowski