10 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Borowa odbyło się spotkanie w trakcie którego podsumowano zakończenie dwóch inwestycji.

W spotkaniu wzięli udział: Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego Piotr NajdaDyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego Piotr KędrekDyrektor Departamentu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, pracownicy urzędu, radni, przedstawiciele wykonawcy.

Pierwsza inwestycja to Przebudowa urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z doposażeniem infrastruktury współpracującej. Wartość inwestycji to kwota 1 707 786,99 zł, w tym: 1 170 664 zł dofinansowanie z budżetu państwa i 537 122,99 zł środki z budżetu Gminy.

Kolejna to dokończenie renowacji zbiornika małej retencji Sicina. Koszt tej inwestycji to 314 370,47 zł, w tym dofinansowanie ze środków wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 228 278,00 zł i 86 092,47 zł z budżetu Gminy.