Gmina Borowa jest zlokalizowana w powiecie mieleckim w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, na prawym brzegu rzeki Wisły. Pod względem administracyjnym lokalizację można dodatkowo doprecyzować w centralnej części subregionu tarnobrzeskiego.
Gmina Borowa od wschodu graniczy z gminą Gawłuszowice, od południa z gminą Czermin oraz gminą Mielec od strony południowego wschodu. Północno-zachodnią granicę stanowi rzeka Wisła poprzez, którą Borowa graniczy z gminą Połaniec w województwie świętokrzyskim.
Administracyjnie Gmina Borowa zajmuje obszar 55,47 km2 i obejmuje 10 sołectw. W skład Gminy wchodzą miejscowości: Borowa, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki,  Łysakówek,  Orłów, Pławo, Sadkowa Góra,  Surowa, Wola Pławska. Największą jest miejscowość Borowa która zajmuje ponad  1/5 powierzchni całej gminy.

Gmina liczy 5 573 mieszkańców (stan na 31.12.2017 r.)