Wójt Gminy Borowa  informuje, że w dniach od 06 czerwca 2019 roku do 28 czerwca 2019 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borowa zostanie wywieszony wykaz dotyczący oddania w użyczenie na okres trzech lat pomieszczeń znajdujących się w budynku wiejsko-strażackim w Orłowie, Orłów 6A, 39-305 Borowa z przeznaczeniem na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich w Orłowie.
Pozostałe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Borowa pok. nr. 21 w godzinach pracy urzędu.

Wykaz.