W dniu 13 czerwca 2024 roku  (czwartek) o godz. 14.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2024 rok.
  7. Zakończenie obrad.

 Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.