Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż od dnia 03.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni upraw objęły co najmniej 30% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji.

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 - 31 października 2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej szczegółów oraz formularze do pobrania na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podkarpacki Oddział Regionalny Biuro Powiatowe ARiMR w Mielcu zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 24 czerwca (poniedziałek) 2019 roku o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej. Tematem szkolenia będzie omówienie zasad uzyskania wsparcia w ramach działania 6.1 "Premie dla młodych rolników" oraz działania 6.3 "Restrukturyzacja małych gospodarstw".

 

Wójt Gminy Borowa zawiadamia, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. nawalnego deszczu oraz powodzi mogą składać wnioski celem oszacowania strat.
Wnioski należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od dnia ustąpienia wody, w Urzędzie Gminy Borowa pok. Nr 19 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Druk wniosku wraz z załącznikami jest dostępny:

  • do pobrania ze strony www.borowa.pl
  • w pok. Nr 19 (II piętro) Urzędu Gminy Borowa
  • u Sołtysów wsi
  • w sekretariacie Urzędu Gminy Borowa

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię wniosku o płatności złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski
  • Informację o ilości zwierząt w gospodarstwie w 2019 r.


Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami.
Wniosek musi być zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

 

Wybory do Izb Rolniczych