Urząd Gminy Borowa przypomina, iż 28 lutego upłynął termin płatności I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym prosimy o dokonanie wpłaty w celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wystawieniem upomnienia.

24.04.2019 r. - Surowa, Łysakówek, Gliny Wielkie, Górki
29.04.2019 r. - Borowa, Pławo, Orłów, Wola Pławska
30.04.2019 r. - Gliny Małe, Sadkowa Góra

Odpady  należy wystawić zgodnie z harmonogramem do godziny 7:00, przed nieruchomość do trasy przejazdu śmieciarki (do drogi gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej). Odpady wystawione po przejeździe samochodu specjalistycznego nie będą zabierane. Szczegółowe informacje na temat odbioru odpadów można uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych PGK w Połańcu Sp. z o.o.,  tel. 158650540 wew. 30 lub w Urzędzie Gminy Borowa.

W związku z trwającym sezonem grzewczym apelujemy do mieszkańców o zaprzestanie spalania w piecach centralnego ogrzewania i innych paleniskach domowych odpadów typu: płyty wiórowe, panele ścienne i podłogowe, podkłady kolejowe, opakowania z tworzyw sztucznych i inne odpady, które wydzielają trujące substancje.
Prosimy o rozsądek i nie narażanie siebie, swojej rodziny i sąsiadów na wdychanie związków toksycznych, które powodują ciężkie choroby układu oddechowego, alergię i nowotwory.
Podczas spalania odpadów w piecach domowych do atmosfery emitowane są pyły, które również opadają na nasze ogrody i pola, odkładają się w glebie powodując zanieczyszczenia metalami ciężkimi.
Ponadto podczas spalania odpadów częściej zapychają się sadzą kominy, co może skończyć się zaczadzeniem albo zapaleniem przewodu kominowego i pożarem.
Mając na uwadze dużą szkodliwość substancji chemicznych wytwarzanych podczas spalania odpadów pamiętajmy, że zdrowia nie da się kupić.


Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne (ustawa o odpadach art. 191 – kto termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny).

Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5 tys. zł, a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności.

UWAGA!

Zmiana terminu najbliższego wywozu odpadów komunalnych dla miejscowości Łysakówek.

Aktualizacja terminów wywozu odpadów biodegradowalnych i zielonych.