Sołtys wsi Borowa zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne z udziałem Wójta Gminy Borowa oraz wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy Borowa, które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 19:00 w sali OSP w Borowej.
 
Tematem zebrania będzie:
1. Informacja o planowanych inwestycjach w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Borowa.
2. Przeznaczenie  funduszu sołeckiego na 2019 r.
3. Sprawy różne i wolne wnioski wsi.

Sołtys Wsi Borowa
Urszula Jędrzejowska