Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.
W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie https://spisrolny.gov.pl.

Rachmistrzowie dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku spisowego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu: 222799999 lub 226666662.

Wywiady telefoniczne będą realizowane do 30 listopada br.

Jednocześnie przypominamy, że w Urzędzie Gminy Borowa znajduje się punkt spisowy, w którym można się spisać samodzielnie lub z pomocą pracownika Urzędu Gminy. Gminny punkt spisowy znajduje się w budynku Urzędu Gminy pok. nr 7 i jest czynny w godzina pracy urzędu. Więcej informacji na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 można uzyskać w Urzędzie Gminy pod numerem 175815516.

Pliki do pobrania

Urząd Gminy Borowa przypomina, iż 31.08.2020 r. upływa termin uiszczenia IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z tym prosimy o terminowe dokonanie regulowanie należności w celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wystawieniem upomnienia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015 poz. 1526) koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł ,co stanowi czterokrotną wysokość kosztów związanych z doręczeniem upomnienia jako przesyłki poleconej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska".

Od dnia 3 sierpnia 2020 roku można składać wnioski w formie papierowej o jednorazowe świadczenie dobry start (300+) oraz wnioski o zasiłek rodzinny, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2020/2021.
 
W celu usprawnienia składania wniosków proponuje się poniższy sposób ich przyjmowania:

Lp.

Miejscowość

Data

1.

Borowa od nr 1 do nr 200

03.08.2020r.

2.

Borowa od nr 201 do nr 400

04.08.2020r.

3.

Borowa od nr 401

05.08.2020r.

4.

Wola Pławska i Orłów

06.08.2020r.

5.

Pławo

07.08.2020r.

6.

Surowa i Łysakówek

10.08.2020r.

7.

Górki i Gliny Wielkie

11.08.2020r.

8.

Gliny Małe

12.08.2020r.

9.

Sadkowa Góra od nr 1 do nr 120

13.08.2020r.

10.

Sadkowa Góra od nr 121

14.08.2020r.

Wnioski będą przyjmowane w budynku Urzędu Gminy Borowa (parter, pok. 10) w godzinach pracy Urzędu (druki wniosków są dostępne również w pok. 10).
Prosimy o rzetelne wypełnianie wniosków, a w szczególności numerów PESEL oraz numerów rachunków bankowych.

W CELU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM WIRUSEM SARS-COV-2 ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2,  oraz usprawnienia składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w  2020 roku, proponuje się poniższy sposób ich przyjmowania:

Lp.

Miejscowość

Data

1.

Borowa od nr 1 do nr 200

03.08.2020r.

2.

Borowa od nr 201 do nr 400

04.08.2020r.

3.

Borowa od nr 401

05.08.2020r.

4.

Wola Pławska i Orłów

06.08.2020r.

5.

Pławo

07.08.2020r.

6.

Surowa i Łysakówek

10.08.2020r.

7.

Górki i Gliny Wielkie

11.08.2020r.

8.

Gliny Małe

12.08.2020r.

9.

Sadkowa Góra od nr 1 do nr 120

13.08.2020r.

10.

Sadkowa Góra od nr 121

14.08.2020r.

Wnioski będą przyjmowane w budynku Urzędu Gminy Borowa (I piętro, pok.16) w godzinach pracy Urzędu. Prosimy o rzetelne wypełnianie wniosków.

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku w ustalonym terminie, prosimy  o telefoniczne uzgodnienie terminu 175815713.