W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-COV-2, oraz usprawnienia składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku, obowiązuje poniższy sposób ich przyjmowania:

  • 08.02.2021 r. - Borowa od nr 1 do nr 200
  • 09.02.2021 r. - Borowa od nr 201 do nr 400
  • 10.02.2021 r. - Borowa od nr 401
  • 11.02.2021 r. - Wola Pławska i Orłów
  • 12.02.2021 r. - Pławo
  • 15.02.2021 r. - Surowa i Łysakówek
  • 16.02.2021 r. - Górki i Gliny Wielkie
  • 17.02.2021 r. - Gliny Małe
  • 18.02.2021 r. - Sadkowa Góra od nr 1 do nr 120
  • 19.02.2021 r. - Sadkowa Góra od nr 121

Wnioski będą przyjmowane w budynku Urzędu Gminy Borowa (I piętro, pok.16) w godzinach pracy Urzędu. Prosimy o rzetelne wypełnianie wniosków i dołączenie niezbędnych załączników.
W przypadku braku możliwości złożenia wniosku w ustalonym terminie, należy nowy termin uzgodnić telefonicznie dzwoniąc pod nr 175815713.