W 2021 roku mieszkańcy Gminy Borowa mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Więcej szczegółów na stronie Starostwa Powiatowego w Mielcu.