Biuletyn InformacyjnyInformujemy, że został wydany kolejny Biuletyn Informacyjny Gminy Borowa. Na jego stronach znajdą Państwo informacje o podejmowanych działaniach i zrealizowanych  inwestycjach.

W najnowszym numerze podsumowano przede wszystkim zakończone oraz trwające inwestycje i remonty. Na łamach publikacji przedstawiamy również inne informacje np. związane z wydarzeniami kulturalnymi.

Obecnie trwa dystrybucja biuletynu do mieszkańców. Wersję elektroniczną można pobrać poniżej.