Szanowni Państwo

W myśl nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (DZ. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), od 01.01.2018 r. wysokość taryf obowiązujących na terenie Gminy Borowa ustala Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie.

Mając na uwadze dobro naszych mieszkańców Rada Gminy Borowa uchwaliła dotację przedmiotową dla indywidualnych gospodarstw domowych jako dopłatę do ceny 1 m3 dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków. W związku z powyższym mieszkańców naszej gminy obowiązują poniższe ceny.

Cena 1 m3 dostarczonej wody w pierwszym roku obowiązywania taryf wynosi 2,84 zł netto (3,07 zł brutto), po uwzględnieniu dotacji przedmiotowej w wysokości 0,20 zł do 1 m3 odbiorca zapłaci za 1 m3 - 2,64 zł netto (2,85 zł brutto).

Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków w pierwszym roku obowiązywania taryf wynosi 6,09 zł netto (6,58 zł brutto), po uwzględnieniu dotacji przedmiotowej w wysokości 1,40 zł do 1 m3 odprowadzonych ścieków kontrahenci indywidualni zapłacą 4,69 zł netto (5,07 zł brutto).

Różnice w cenach za media w porównaniu do ościennych gmin wynikają głównie z tego, że nasza gmina posiada ponad 30 letnią sieć wodociągowa, która wymaga ciągłych remontów i prac konserwacyjnych.

Medialne informacje na temat wysokości taryf podawane są bez konsultacji z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Borowej.