W dniu 17 października 2018 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbyła się XLV Sesja Rady Gminy, na której Wójt Gminy Borowa Władysław Błażejowski podsumował kadencję oraz przekazał informację i ocenę realizacji zadań Rady Gminy Borowa w okresie kadencji 2014-2018. Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom gminy, kierownikom referatów i kierownikom jednostek budżetowych gminy, dyrektorom szkół, kołom gospodyń wiejskich, strażom pożarnym oraz mieszkańcom gminy za owocną współpracę.    
      
Dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy, wręczyli podziękowania za dotychczasową współpracę na ręce Wójta Gminy Borowa Władysława Błażejowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Borowa Mariana Tarana.
      
Rozstrzygnięto również XI edycję konkursu „Na najładniejszą i bezpieczną posesję na terenie gminy Borowa". Dzięki konkursowi gminne miejscowości są coraz piękniejsze, zadbane i uporządkowane. W swoich założeniach konkurs zachęca do poprawy estetyki zabudowy i otoczenia, bezpieczeństwa oraz warunków higieniczno-sanitarnych, a co za tym idzie, poprawia się wizerunek wsi. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 13 właścicieli posesji i gospodarstw. Dnia 5 lipca 2018 roku komisja konkursowa, którą powołał Wójt Gminy Borowa, obradowała w sześcioosobowym składzie: Iwona Skop (przewodniczący), Monika Występek (zastępca przewodniczącego), Sebastian Stachowicz, Marian Taran, Andrzej Karwacki i Stanisław Pazdro. Komisja konkursowa wizytowała wszystkie posesje, których właściciele zgłosili pisemną deklarację uczestnictwa w konkursie. Członkowie komisji przyznawali uczestnikom liczbę punktów w skali od 1 do 10. O kolejności miejsc w poszczególnych kategoriach decydowała suma punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji konkursowej. Komisja oceniała przede wszystkim ogólny wygląd (posesji, ogrodu i gospodarstwa), ogólny stan techniczny, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, ład i porządek na posesji oraz elementy charakterystyczne dla polskiej wsi. W wyniku przeglądu posesji Komisja dokonała wyboru laureatów w poszczególnych kategoriach.

W kategorii „najładniejszy ogród” poszczególne miejsca zajęli:
1. Pani Agnieszka Sapała – Sadkowa Góra
2. Pani Dorota Rżany – Pławo
3. Pani Renata Struzik – Gliny Małe
4. Pani Halina Gawron – Borowa
W kategorii „najładniejsza posesja wiejska” nagrodzono następujące osoby:
1. Pani Małgorzata Kwiatkowska – Borowa
2. Państwo Alicja i Paweł Pezda – Surowa
3. Pani Jadwiga Burczy – Borowa
4. Pan Mariusz Żelasko – Pławo
5. Państwo Monika i Tomasz Rzeszut – Gliny Wielkie
6. Pani Anna Źródło – Sadkowa Góra
7. Pani Maria Trzpis – Gliny Małe
W kategorii „najładniejsza i bezpieczna posesja rolnicza” poszczególne miejsca zajęli:
1. Pani Alicja Szymczyk – Sadkowa Góra
2. Pan Rafał Trzpis – Borowa
Sponsorami konkursu byli:
1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Mielcu – Współorganizator
2. Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu
3. Bank Spółdzielczy w Mielcu Oddział w Borowej
4. Biuro Regionalne Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Rzeszowie
5. Mieleckie Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej „TUCZ-BOR” Sp. z o.o.
6. Pan Jan Tarapata – właściciel Zakładu Produkcyjno – Handlowego w Tuszowie Narodowym
7. Pan Mieczysław Kwiatkowski – właściciel Domu Handlowego KWIAT-BOR w Borowej
8. Pan Paweł Szczerba – właściciel Firmy Transport Drogowy Towarów
9. Pan Stanisław Blicharz – właściciel Firmy Handlowo-Usługowej „Brusta”
10. Rada Gminy Borowa
11. Sołtysi sołectw Gminy Borowa
Na ręce wszystkich sponsorów Wójt Gminy Borowa Władysław Błażejowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Borowa Marian Taran złożyli serdeczne podziękowania za chęć wsparcia konkursu oraz ufundowania atrakcyjnych nagród.