Kwalifikacja wojskowa w 2019 r.

Kwalifikacja wojskowa trwać będzie na terytorium państwa od 4 lutego do 26 kwietnia 2019 r. Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem określonym w art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.).
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są zobowiązane zgłosić się w terminie wyznaczonym na wezwaniu, czyli 21 lub 22 marca 2019 r. do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Mielcu z siedzibą w budynku Spółdzielczego Domu Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 13 a.

Bliższe informacje można uzyskać na stronie WKU w Mielcu.