Rozwój form współpracy i działań na rzecz doskonalenia wspólnego systemu ochrony przeciwpowodziowej gmin leżących wzdłuż rzek Wisły i Czarnej, poprzez doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy, w tym technik pływania, a także zapoznanie dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Połaniec z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się w wodzie i udzielenia pomocy w sytuacjach niebezpiecznych i nagłych – to główne założenie porozumienia.
12 lutego br. w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Połańcu przy udziale Miasta i Gminy Połaniec a Związkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Gminnego w Borowej przy udziale Urzędu Gminy Borowa. Od 12 lutego 2019 r. do 12 lutego 2020 r. strażacy OSP z terenu Gminy Borowa mogą korzystać w każdą sobotę w godzinach 11:00 – 13:00 z Pływalni „Delfin”.
Jak powiedziała Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu Karolina Koper-Adamczak ww. inicjatywa to okazja do poznania i integracji środowiska strażackiego.
Wójt Gminy Borowa – Stanisław Mieszkowski wskazał na dobre strony i korzyści płynące z zawartej współpracy i złożył gratulacje dla pomysłodawców, natomiast Burmistrz Jacek Tarnowski podziękował wszystkim za przystąpienie do tego przedsięwzięcia.