Wszyscy mieszkańcy naszej gminy mają bardzo duży problem z dostępem do szerokopasmowego internetu. Szczególnie dotyczy to osób zamieszkałych na terenach miejscowości Gliny Wielkie, Gliny Małe, Surowa, Łysakówek, Górki i Sadkowa Góra.
Na obszarze gminy znajduje się bardzo wiele tzw. białych plam NGA (next generation access – sieć dostępu nowej generacji) czyli punktów adresowych, które nie znajdują się w zasięgu sieci dostępu do internetu umożliwiającej świadczenie usług dostępowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (a w przypadku lokalizacji placówki oświatowej – o przepustowości co najmniej 100 Mb/s).

Biorąc pod uwagę niedogodności tym spowodowane z inicjatywy Wójta Gminy Borowa Stanisława Mieszkowskiego odbyło się kilka spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli firmy Multimedia Polska mających na celu ocenę możliwości ewentualnej budowy przez firmę sieci światłowodowej na terenie gminy. Sieć światłowodowa umożliwiłaby dostarczenie do gospodarstw domowych usług szerokopasmowego internetu oraz telewizji i telefonii. W spotkaniach uczestniczyli również radni i sołtysi.

Firma Multimedia Polska wyraziła wstępne zainteresowanie inwestycją polegająca na budowie szerokopasmowej sieci światłowodowej na obszarach ww. miejscowości wraz z podłączeniem do sieci gospodarstw domowych i świadczenia wszystkich usług telekomunikacyjnych dostępnych obecnie i w przyszłości. O zakresie usług abonenckich decyduje wyłącznie urządzenie montowane u abonenta. Standardowo firma instaluje u abonentów urządzenia pozwalające na świadczeniu usługi dostępu do internetu z prędkością do 1,2 Gb/s, telewizji i telefonii stacjonarnej. Abonent zawierając umowę decyduje z jakich usług chce korzystać, ale w każdej chwili może, po podpisaniu aneksu, rozszerzyć zakres usług. Zmiana usług w przyszłości nie będzie wiązała się z przebudową sieci światłowodowej. Budowa sieci przez Multimedia Polska odbywałaby się ze środków własnych firmy.

Aby do tego doszło należy spełnić kilka warunków. Firma Multimedia Polska  musi określić wielkość i zasięg inwestycji – dlatego w pierwszej kolejności należy oszacować liczbę potencjalnych chętnych na podłączenie się do sieci. W związku z tym prosi się o wypełnienie ankiet, które będą roznoszone przez sołtysów. Ankietę można również pobrać z naszej strony, wypełnić i dostarczyć do sołtysa lub Urzędu Gminy. Oczywiście samo wypełnienie ankiety i wyrażenie wstępnej zgody na korzystanie z usług nie oznacza zawarcia umowy o świadczenie usług.  Do dokonania przyłącza przez które mają być w przyszłości świadczone ww. usługi będzie konieczna  również zgoda właściciela posesji.           

Niniejsza inwestycja przyniesie ogromne korzyści dla gminy jak i wszystkich mieszkańców miejscowości gdzie realizowana będzie inwestycja. Im bardziej rozbudowana jest infrastruktura światłowodowa w danej gminie, tym bardziej zyskuje na atrakcyjności z punktu widzenia mieszkańców jak i działających w niej przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów.    
Liczymy na to, że wspólnymi działaniami uda nam się zmniejszyć wykluczenie cyfrowe w naszym regionie.

Do pobrania ankieta dla mieszkańców miejscowości Gliny Wielkie, Gliny Małe, Surowa, Łysakówek, Górki i Sadkowa Góra: