Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej przypomina, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie, zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Borowa, od dnia 30 maja 2019 r. ulegnie zmianie cena wody i ścieków dla indywidualnych gospodarstw oraz przedsiębiorstw.
Nowa cena wody dla indywidualnych gospodarstw wynosić będzie 2,96 zł brutto za m3 a dla przedsiębiorstw 3,18 zł brutto za m3, natomiast nowa cena ścieków dla indywidualnych gospodarstw wynosić będzie 5,29 zł za m3 a dla przedsiębiorstw 6,80 zł za m3.