Kwota dotacji to 75 tysięcy złotych, która zostanie wydana na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

30 maja 2019 r. Wicemarszałek Województwa  - Piotr Pilch i Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego - Stanisław Kruczek podpisali z Wójtem Gminy Borowa Stanisławem Mieszkowskim umowę na ww. zadanie. Środki przekazane gminom przez Zarząd Województwa pochodzą z budżetu województwa, z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w  roku 2019.
Członkowie zarządu województwa podkreślali podczas uroczystego podpisania znaczenie wsparcia dla lokalnych wspólnot oraz rozwoju rolnictwa na Podkarpaciu. Wójt Stanisław Mieszkowski podziękował marszałkom, gdyż takie inwestycje przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców.