Z dniem 3 stycznia 2023 roku weszła w życie zmiana programu „Czyste Powietrze. Zmiana  ta objęła:

  • podwyższenie progów dochodowych,
  • urealnienie kosztów kwalifikowanych w stosunku do obecnie panujących cen oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji,
  • możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu,
  • wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku VAT oraz podniesienie intensywności dofinansowania przedsięwzięcia,
  • zmianę terminu rozpoczęcia (kwalifikowalności) przedsięwzięcia dla wniosków bankowych tj.: dotacji połączonej z kredytem bankowym,
  • wprowadzenie dodatkowego finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji,
  • wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ? 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

Podstawowe dokumenty związane z nowym naborem zostały udostępnione na stronie internetowej Programu pod linkiem: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania