Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poinformowało, że zidentyfikowało błąd na opracowanych na terenie gminy Borowa mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego i rozpoczęło już prace zmierzające do aktualizacji ww. map.

Podanie zaktualizowanych map do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 171 ust. 5 ustawy – Prawo wodne planowane jest w czerwcu 2022 r.

Składamy podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w sprawę, w szczególności parlamentarzystów z Podkarpacia, mieszkańców Gminy Borowa, Wójta Gminy Borowa, Rady Gminy Borowa  oraz sołtysów.