W związku z trwającym remontem w Urzędzie Gminy informujemy, że nr telefonu 175810325 jest tymczasowo nieaktywny. W sprawach pilnych proszę dzwonić pod numer 607367877 lub pod numer 175815516 (sekretariat Urzędu Gminy).

Informacja Wójta Gminy Borowa

Spotykając się z Państwem podczas codziennej pracy na terenie naszej Gminy oraz w rozmowach na różnego rodzaju spotkaniach zauważam, że istnieje potrzeba objęcia troską osób starszych, których samodzielność jest nieco ograniczona ze względu na wiek i stan zdrowia. Najbliżsi, którzy opiekują się tymi osobami nie zawsze mogą sobie poradzić z zagospodarowaniem czasu swoim podopiecznym czy zapewnieniem właściwej opieki medycznej w najwłaściwszym dla nich czasie.

Jest możliwość aby temu zaradzić. Wszystkim osobom starszym po ukończeniu 60-tego roku życia o ograniczonej samodzielności poświadczonej przez lekarza rodzinnego, ich opiekunom i najbliższym mogę zaproponować w ramach projektów unijnych kilka form pomocy w  zakresie poprawy poziomu opieki medycznej, zagospodarowania czasu wolnego połączonego z pobytem dziennym wraz z posiłkami w specjalnie utworzonej na terenie Gminy placówce.

Pierwszym działaniem będzie utworzenie Dziennego Domu Pomocy (DDP) dla około 25 uczestników projektu. Realizacja tego przedsięwzięcia składać się będzie z dwóch etapów. Pierwszy to dostosowanie budynku na DDP. Modernizacja i remont uzależnione będą od stanu budynku, ale finalnie powstanie w pełni dostosowany do osób starszych w tym z niepełnosprawnościami budynek, wyremontowany i w pełni wyposażony w meble oraz wyposażenie z jadalnią, salą do warsztatów, łazienkami, kuchnią, szatnią, salą do rehabilitacji ze sprzętem rehabilitacyjnym  a także z salą komputerową z komputerami. Meble i  wyposażenie będą dostosowane do potrzeb osób starszych.
Drugi etap to udział uczestników w zajęciach w  DDP. Zajęcia, warsztaty i pobyt odbywać  się będą w dni robocze przez 8 godzin dziennie przy udziale fachowej, profesjonalnej kadry z doświadczeniem, która będzie się zajmować pacjentami, pomagać w codziennych czynnościach, rehabilitować czy uczestniczyć w innych zajęciach, które pomagają w zachowaniu aktywności i  sprawności umysłowej i fizycznej przez długie lata.
Oprócz tego pacjenci będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i wycieczkach. Uczestnikom w  DDP zapewniona zostanie możliwość dowozu i odwiezienia, w tym samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad).

Sieć wodociągowa na terenie gminy Borowa została wybudowana w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Do sieci głównej której długość przekracza 102 km podłączonych jest niespełna 1400 przyłączy wodociągowych. Przyłącza wodociągowe wybudowane w latach osiemdziesiątych wykonano z  rur ocynkowanych. W wyniku kilkudziesięcioletniej eksploatacji przyłącza z jednej strony ulegają korozji wżerowej  z  drugiej strony tracą drożność z uwagi na zarastanie związkami żelaza. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi systematyczną wymianę przyłączy wodociągowych. Dotychczas wymieniono około 550 przyłączy, do wymiany pozostało około 450 szt. Pozostałe przyłącza wykonano z innych materiałów tj. rury PE i PCV i ich żywotność jest znacznie dłuższa. Dotychczas rocznie wymieniano średnio około 40 przyłączy. Z uwagi na zwiększoną awaryjność w 2017 roku przyłączy tych wymieniono 80 szt. W roku 2018 planuje się dokonać  wymiany kolejnych 80-100 szt. przyłączy, przede wszystkim w miejscowościach gdzie wodociąg jest najdłużej eksploatowany i występuje największa awaryjność. Zasada jest taka, iż Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej dokonuje wymiany przyłącza bezpłatnie, dokładnie po trasie przebiegu istniejącego przyłącza. Wszelkie zmiany trasy przebiegu przyłącza wymagają sporządzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i przede wszystkim sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej na koszt  właściciela posesji. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  nie posiada tytułu do pokrywania takich kosztów. Ponadto, właściciel posesji zobowiązany jest do usunięcia wszelkich przeszkód na trasie przebiegu przyłącza w taki sposób, iż możliwa będzie praca koparki. W przypadku braku możliwości wjazdu koparki, wykopy ręczne pozostają po stronie właściciela. Kolejność dokonywania wymian przyłączy zależy od wielu czynników. Podstawowym kryterium jest zagrożenie awarią oraz  wysokość ciśnienia w instalacji. Z uwagi na zakres prac, proces wymiany przyłączy musi potrwać jeszcze kilka lat, dlatego zgłoszenia mieszkańców o potrzebie wymiany przyłącza każdorazowo weryfikowane są przez pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Zbliża się czas rozliczenia PIT-ów, w związku z tym zwracam się do państwa z gorącą prośbą o przekazanie swojego 1% podatku na leczenie i rehabilitację małego mieszkańca naszej gminy - Miłosza.
Chciałbym poinformować, że pracownicy Urzędu Gminy przekażą 1% podatku na powyższą pomoc o co również jeszcze raz Państwa bardzo proszę.
Informacje o chorobie i przebiegu jej leczenia oraz potrzebach w tym zakresie przedstawione są poniżej przez rodziców Miłosza.

Z poważaniem

Wójt Gminy Borowa
Władysław Błażejowski

W związku z brakiem możliwości technicznych przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej pod adresem PPHU „RÓŻA” Zofia Leś, 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 12, informuję o zmianie miejsce urzędowania Powiatowej Komisji Lekarskiej w Mielcu tj. budynek Związku Nauczycielstwa Polskiego pod adresem 39-300 Mielec przy ul. Kościuszki 25, w którym to odbywała się corocznie kwalifikacja wojskowa przez ostatnie kilka lat.